Projektowanie ogrodów na terenie Tarnowa i Małopolski.

BotaNova Agata Brzezińska

ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów

tel. +48 606 951 763

1. Kiedy powinien pomyśleć o projekcie ogrodu? w czasie budowy domu czy już jak się wprowadzę?

Jedno i drugie rozwiązanie ma plusy i minusy. 

 

Planując ogród na etapie budowy jesteśmy w stanie za jednym razem wykonać wszystkie niezbędne instalacje, prace ziemne i budowlane. Zatem nie poniesiemy z tego tytułu dodatkowych kosztów mobilizacji osób i sprzętu. Dodatkowo minimalizujemy ryzyko uszkodzenia innych wcześniej wykonanych robót (np. podczas kopania pod instalacje dedykowane do ogrodu  nie uszkodzimy tych już istniejących lub już wykonanej nawierzchni).

 

Jeśli jednak projektujemy ogród w momencie gdy już mieszkamy w danym miejscu mamy przewagę w postaci znajomości otaczającej przestrzeni. Potrafimy lepiej zidentyfikować nasze potrzeby, wiemy bowiem czego nam brakuje, jakie widoki chcielibyśmy zasłonić, a które odsłonić, którędy chodzimy i gdzie najlepiej nam się wypoczywa, jak operuje słońce. Na przestrzeni miesięcy jestesmy w stanie dokonać wielu obserwacji, które będą niezwykle pomocne w procesie projektowym.

2. Jak długo trwa przygotowanie projektu?

Zwykle jest to około miesiąc, dwa tygodnie na przygotowanie koncepcji oraz kolejne dwa na przygotowanie projektów wykonawczych, zestawień i opisów. Jednak w dużej mierze zależy to od Ciebie ponieważ do momentu ustalenia ostatecznego wyglądu koncepcji bierzesz czynny udział w procesie projektowym. Musisz podjąć kilka ważnych decyzji i wybrać konkretny wariant. W zależności od tego ile czasu będziesz potrzebował na decyzję o tyle może wydłużyć się czas oczekiwania na projekt.

3. Co zawiera kompletny projekt?

Pełen opis co zawiera każdy projekt, a co jest opcjonalne znajdziesz w zakładce Oferta.

4. Jaki jest koszt projektu i czy wycena jest płatna?

Wycena sporządzana jest indywidualnie na podstawie wizji lokalnej i rozmowy nt. oczekiwań przyszłego użytkownika ogrodu. Po pierwszym, niezobowiązującym spotkaniu wysyłam ja na maila. Wycena nie jest płatna.

5. Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

Należy się przede wszystkim zastanowić jak chcemy spędzać czas w ogrodzie, co chcemy w nim robić, czego nam brakuje, co się nam podoba, a co nie. Im dokładniej określimy swoje wymagania, tym efektywniej realizowana będzie późniejsza praca projektowa.

6. Gdzie możemy się spotkać i porozmawiać? Czy możliwa współpraca online?

Zwykle spotykamy na działce, na której ma powstać ogród. 

Współpraca online również jest możliwa, jednak przy większym zaangażowaniu właściciela przyszłego ogrodu. Wiąże się to m.in. z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji fotograficznej i w razie koniecznoś ci sprawdzeniu wymiarów działki budynku, zlokalizowaniu istniejącej roślinności i instalacji.

7. Czy dowolnie mogę wybierać gatunki roślin?

Zbierając wywiad z Tobą i Twoją Rodziną, zawsze pytam o ulubione rośliny, ich kolory, jakie chcesz mieć w ogrodzie, a których mam unikać przygotowując dla Ciebie projekt. Jeśli jednak na Twojej liście ‘must have’ widnieją takie gatunki, które z dużą pewnością u Ciebie w ogrodzie się nie sprawdzą, informuję Cię o zagrożeniach. w takiej sytuacji decyzja należy do Ciebie.

8. Czy po podpisaniu umowy muszę udostępnić jakieś mapy, projekt domu, itp.?

Będę wdzięczna za każde takie opracowanie. W znacznej mierze ułatwiają one prace.

Najważniejszym dla mnie dokumentem jest  mapa do celów projektowych, czyli podkład geodezyjny, z naniesionym domem, granicami działki oraz innymi obiektami w sąsiedztwie.

Przydatnym opracowaniem są również widoki elewacji, wraz z materiałami użytymi do jej wykończenia i ich kolorystyką, jak również rzut parteru.

Wszelkie podpowiedzi nt. estetyki wykończenia domu będą dla mnie również cenne.

Ponadto poproszę Cię o przygotowanie kilku zdjęć referencyjnych przedstawiających ogród Twoich marzeń.

9. Czy mogę dokonywać modyfikacji w projekcie?

Tak, istnieje taka możliwość do momentu ustalenia ostatecznej wersji koncepcji projektu.

Po tym etapie  gdy zaczynam pracę nad projektami technicznymi, zmiany nie są już możliwe.

10. Czy wykonuje projekt ogrodu i jego realizację czy tylko projekt?

Wykonuję projekty, jednak istnieje możliwość dalszej współpracy na zasadzie nadzoru autorskiego. Współpracuje również z firmami wykonawczymi, które mogę polecić.

11. Czy mogę wykonać projekt samodzielnie?

Tak. Projekt jest tak przygotowany aby móc samodzielnie go zrealizować. Mowa tu przede wszystkim o nasadzeniach. Do planszy z rozmieszczonymi roślinami dołączony jest spis roślinności w formie tabelarycznej, zawierający najważniejsze informacje. Ilość, rozstaw, gatunek, odmiana, itp.

12. W jaki sposób następuje rozliczenie za projekt?

Rozliczenie projektu odbywa się w 2 ratach. 50% po przekazaniu projektu koncepcyjnego i 50% po oddaniu gotowego projektu.

13. Czy wizualizacje to projekt? i czy wizualizacje zawarte są w cenie?

Wizualizacja 3D jest opcjonalnym składowym dokumentem projektu ogrodu. 

Nie każdy jej bowiem potrzebuje. Czasem wystarcza dobrze przedstawiona koncepcja w formie rzutu 2d i tzw. moodboard przedstawiający zamysł projektowy i kierunek w jakim podąża estetyka danej przestrzeni.

Ponadto wycena i realizacja projektu odbywa się na podstawie opracowań technicznych jak projekty wykonawcze i zestawienia materiałów czy roślin, a nie na podstawie wizualizacji.